Pages

test1

test1
Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail 2, Jalan Long Yunus, 15200 Kota Bharu, Kelantan. Tel:09-7483269 Fax:09-7484269

Tuesday, 24 January 2012

VISI SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail 2 Terbilang Dalam Pelbagai Bidang Dalam PPD Kota Bharu Menjelang 2015

MOTO SEKOLAH

KEMENJADIAN GURU, KEMENJADIAN MURID

Monday, 23 January 2012

PIAGAM PELANGGAN

  • Memberi Perkhidmatan Pendidikan Cemerlang kepada murid-murid Dengan Mengambil Kira Perkembangan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek.
  • Mengutamakan Kebajikan murid-murid, Guru-guru serta Kakitangan Sokongan Dan Bersikap Adil Tanpa Mengira Status Sosial dan Agama.
  • Memberi Layanan Mesra Terhadap Masyarakat SejagatDalam Suasana Harmoni dan Sayang Menyayangi.
  • Memberi Kerjasama Padu dan Jitu Kepada Setiap Generasi pendidikan dan Masyarakat Sekitar.FALSAFAH PENDIDIKAN SK SULTAN ISMAIL 2

 Murid-murid sekolah ini mempunyai kebolehan dan potensi untuk mencapai perkembangan yang seimbang dalam bidang intelek, emosi, rohani dan jasmani. Dengan itu seluas-luas peluang diberikan kepada mereka untuk mengembangkan keempat-empat bidang tersebut. Kami pendidik-pendidik mempunyai keupayaan dan kebolehan iktisas untuk memberi pendidikan yang sempurna dan bermutu bagi memajukan murid-murid di sekolah ini.